Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Powstała w 2009 roku.
Członkami orkiestry są dzieci i młodzież z naszej gminy.
Mimo tak krótkiego okresu istnienia maja już za sobą występy  uświetniające lokalne uroczystości.  Oprócz nauki gry na instrumentach omawiane są również zagadnienia dotyczące muzyki, zachowania oraz ogólnych zagadnień dotyczących orkiestry.
Uczestnictwo w zespole wymaga regularnego uczęszczania na próby, odpowiedzialności, sumienności i indywidualnej pracy.

Próby orkiestry odbywają się w Zespole Szkół w Pińczycach w każdą sobotę, a prowadzi  je dyrygent Henryk Nowak oraz instruktor do nauki gry na instrumentach Łukasz Nowak