O nas

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach jest Samorządową Instytucją Kultury i

realizuje różne formy w sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej, społeczno – kulturalnej.

Realizuje różne dziedziny sztuki.

Wyrażeniem dążeń i ambicji MGOPK w Koziegłowach jest MISJA zawarta w :

-Łączy nas kultura.

-Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą.

– Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym.

-Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.

-Chronimy tradycję i dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

– Inicjujemy przedsięwzięcia służące wykorzystaniu kreatywnych funkcji kultury do rozwoju społeczno-

gospodarczego Gminy i Miasta  Koziegłowy i jej promocji.

-Budujemy pozytywny lobbing na rzecz kultury.

-Kształtujemy przestrzeń kulturalną i aktywność prowadzącą do działań z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami programowymi realizujemy swoje zadania poprzez:

– pracę zespołów artystycznych, kół hobbistycznych, pracowni,

-kalendarz imprez własnych /inicjowanie i przeprowadzanie konkursów, organizowanie,

warsztatów,przeglądów,pokazów,projekcji,wystaw,koncertów,benefisów/,

– organizację imprez masowych, plenerowych, rozrywkowych, festiwali, festynów, turniejów,

– organizację imprez kameralnych /spotkania, spektakle ,recitale/,

– pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez inne instytucje, podmioty,

– współorganizowanie imprez,

– udział w imprezach zewnętrznych,

– usługi kulturalne,

– projekty związane z promocją i rozwojem  Gminy i Miasta Koziegłowy.

W strukturach Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury znajduje się Biblioteka

Publiczna Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Świetlice.

Dyrektorem jest mgr Renata Garleja