RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U 1000 z 2018)

Informujemy że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach z siedzibą : 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 93; NIP: 577-167-04-39

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań MGOPK.

3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z MGOPK oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).

4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.

5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo dkkozieglowy@wp.pl.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony Danych Osobowych.