Nowości w zbiorach

mkidn_01_cmyk

nprcz

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2018

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.


Biblioteka realizuje  zadanie w ramach Programu Wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2017
Biblioteka realizuje  zadanie w ramach Programu Wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2017r. zakupiono 227 egzemplarzy nowości książkowych za kwotę 5150.00 zł, w ramach otrzymanej dotacji oraz 437 egz. za  kwotę 10 tys. zł z środków własnych MGOPK

        Z tytułami nowości można zapoznać na stronie naszego katalogu online

 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2016

Biblioteka realizuje  zadanie w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

W 2016r. zakupiono 250 egzemplarzy nowości książkowych za kwotę 5500.00 zł, w ramach otrzymanej dotacji

        Z tytułami nowości można zapoznać na stronie naszego katalogu online

narodowy program czytelnictwa

 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2015

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020″. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie
księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
W 2015r. zakupiono 191 egzemplarzy nowości za kwotę 4610.00 zł, w ramach otrzymanej dotacji
Z środków własnych zakupiono 317 egzemplarzy za kwotę 7353,78

        Z tytułami nowości można zapoznać na stronie naszego katalogu online

 

 

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej

„Zakup   nowości wydawniczych do bibliotek. realizowany w ramach „Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020″. Celem programu jest wzbogacenie i odnowienie

księgozbiorów  polskich bibliotek publicznych . W roku 2014 program składa się z dwóch

priorytetów:      „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”   oraz

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich

bibliotek szkolnych”.

                           Zakup nowości wydawniczych do bibliotek  – Priorytet 1

Zakupiono 198 egzemplarzy nowości za kwotę 3900,00 zł, w tym za 1400,00 zł  pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami

partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

Zakupiono 462 egzemplarze nowości dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej za kwotę 8000,00 zł  w tym 6000,00 zł dotacja, a 2000,00 zł wkład własny

Z tytułami  nowości  można zapoznać   na stronie naszego katalogu online