Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

 Aktywna biblioteka

Nasza biblioteka została laureatem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek! Biblioteka w Koziegłowach otrzyma dotację na 2 projekty: „ Klub młodych fotografików w Bibliotece „ – 4 495,00 zł oraz „ Za tęczową kurtyną, objazdowy teatrzyk kukiełkowy” – 4 500,00 zł. Przedsięwzięcia te  realizowane będą ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

_Aktywna_Biblioteka

 

Klub młodych fotografików w Bibliotece

 

Za tęczową kurtyną – objazdowy teatrzyk kukiełkowy