Program „Niepodległa”

„W drodze do Wolnej Polski” projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

www.niepodlegla.gov.pl

„W drodze do Wolnej Polski”

     Od 23 maja 2018r. do 20 listopada 2018r. Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury  jest realizatorem projektu  pt. „W drodze do Wolnej Polski” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

      W drodze do Wolnej Polski, to cykl działań edukacyjnych i integracyjnych angażujących społeczność,
od najmłodszego do najstarszego mieszkańca, Gminy i Miasta Koziegłowy we wspólne świętowanie, mających na celu upowszechnienie i kultywowanie wiedzy historycznej dotyczącej stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Najmłodszych i seniorów zaprosimy do „Bajkowego pociągu do wolności”
na zajęcia łączące elementy spektaklu lalkowego i interaktywnych warsztatów teatralnych w Bibliotece Publicznej w Koziegłowach, a podczas warsztatów rękodzieła wykonają z filcu zakładki i okładki do książek ozdobione symbolami narodowymi. W plenerze odbędzie się parada historyczna z udziałem grup rekonstrukcji historycznych przedstawiających polskie formacje zbrojne na przestrzeni XX wieku oraz utworzony obóz wojskowy, edukacyjny z umundurowaniem i ciężkim sprzętem. Finałem projektu będzie Festiwal pieśni patriotycznych i uroczysty koncert, który odbędzie się 11 listopada 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach.