Pomysłolandia

Informacje o Świetlicy w Gniazdowie

O Świetlicy…

   Świetlica w Gniazdowie rozpoczęła działalność pod koniec 2007 roku, początkowo swoją siedzibę miała przy KGW Gniazdów. W roku 2010 placówka usamodzielniła się otrzymując oddzielny lokal na swoją działalność. W małych społecznościach wiejskich bardzo ważne jest, aby zapewnić dzieciom i młodzieży należytą pomoc, opiekę dydaktyczną, możliwość rozwijania ich pasji i zainteresowań. Ważna jest również integracja ze środowiskiem lokalnym, kształtując tym samym tożsamość lokalną dzieci i młodzieży, zaszczepianie pozytywnych wzorców zachowań. Te wszystkie kryteria spełnia właśnie program realizowany przez Świetlicę.

 

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.

Do zadań świetlicy należy:

a/organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,

b/organizowanie gier i zabaw ruchowych,

c/rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

d/kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

e/kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

f/współdziałanie z rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy,

 

Świetlica przewiduje udział wychowanków w różnych formach zajęć rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Takich jak:

-zajęcia tematyczne: plastyczne, teatralne

-zajęcia rozwijające sprawność ruchową: aerobik, zajęcia sportowe

-zajęcia rozwijające intelekt i myślenie logiczne

-warsztaty szachowe. Odbywają się w każdy piątek o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

-konsultacje dla dzieci z trudnościami w nauce

-udział w różnych formach prezentacji kultury i sztuki

-udział w zajęciach prezentujących formy edukacji ekologicznej

-poznawanie ciekawych ludzi i miejsc związanych z naszą gminą

-integracja ze środowiskiem poprzez organizację różnych imprez

W świetlicy organizowane są wydarzenia: dyskoteki, wieczory w świetlicy, noce filmowe, podchody, ogniska, wyjścia (stadion, plac zabaw oraz inne), imprezy tematyczne typu Andrzejki a ponadto wycieczki/wyjazdy organizowane w ramach ferii letnich i zimowych, Mikołaj, Dzień Dziecka i inne z MGOPK Koziegłowy.

 

Godziny pracy świetlicy „Pomysłolandia” w Gniazdowie:

poniedziałek – piątek: 14.00 – 18.00

 

 W KAŻDY CZWARTEK W NASZEJ ŚWIETLICY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA SZACHOWE W GODZINACH: 15.00 – 17.00  ZAPRASZAMY!!

INFORMACJA  W OKRESIE WAKACYJNYM 2017 ŚWIETLICA POMYSŁOLANDIA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 10.00-14.00