Jubileusz 55-lecia KGW „Mysłowianki” i 95-lecia OSP Mysłów

Jubileusz 95- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

i 55- lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Mysłowie


Niedziela 11 maja w Gminie Koziegłowy była dniem wyjątkowym.

W tym dniu w Mysłowie zgromadziliśmy się na Jubileuszu 95- lecia OSP i 55- lecia KGW ,,Mysłowianki”  z Mysłowa.

Na placu strażackim OSP w Mysłowie zebrały się wszystkie jednostki OSP, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy  Gminy Koziegłowy aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych.

Na Jubileusz zjechało się wielu zaproszonych gości, Poseł na Sejm RP  Jadwiga Wiśniewska, Senator RP gen. bryg.  Zbigniew Meres,  Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, przedstawiciele Sejmiku Śląskiego Piotr Kurpios, Witold Grim, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie  Zofia Jakubczyk, komendant powiatowy PSP starszy bryg. Krzysztof Migalski, Sebastian Jurczyk z-ca komendanta powiatowego PSP,  wiceprezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP  Zdzisław Ucieklak, Lidia Kamińska- Koj z ROK w Częstochowie, sekretarz GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk, dyrektor MGOPK w Koziegłowach Renata Garleja.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka i Przewodnicząca Rady GiM Koziegłowy  Joanna Kołodziejczyk skierowali  do Jubilatów wiele ciepłych słów i podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz społeczności gminnej.

Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, upominkami i listami gratulacyjnymi.

Spotkanie było również okazją do wyjątkowych wyróżnień przyznanych OSP i KGW ,,Mysłowianki” z Mysłowa.

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Mysłowianki” otrzymało Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego” a panie Dorota Pasek, Aldona Gocyła i Genowefa Kumor zostały odznaczone Srebrną Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego”.

Druhowie: Antoni Pęczek, Włodzimierz Pęczek, Wojciech Nawara, Jacek Kijanka, Jan Jagusiak, Rafał Miklas, Łukasz Janoszka, Szymon Omazda otrzymali srebrne medale ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Brązowe odznaki ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Karol Zenderowski, Kamil Kaźmierczak, Marcin Sapota, Magdalena Sosnowska, Piotr Sosnowski, Kamil Gruba, Grzegorz Rogala, Mariusz Nowak, Adam Gros, Krzysztof Nowak, Wiesław Łabuś, Radosław Sojski, Michał Musialik, Karol Kos, Michał Łuszczyk, Wojciech Głąb, Łukasz Łuszczyk, Dawid Florczyk i Piotr Rusek.  Medale przyznało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego.

Dziękujemy naszym Druhom i Paniom z KGW ,,Mysłowianki” za pracę na rzecz naszej Gminy Koziegłowy prosimy o dalsze zaangażowanie i kontynuację na przestrzeni następnych lat.