XIII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny -Kartka Walentynkowa

14 lutego rozstrzygnięto konkurs na kartkę walentynkową. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Na konkurs wpłynęło 121 prac. Wśród uczestników znalazły się również prace wykonane przez młodzież z Koła Plastycznego działającego przy naszym domu kultury.

Jury wysoko oceniło umiejętności naszych dziewcząt, przyznając im nagrody w kategorii młodzież i dorośli:

1 miejsce zdobyła Michalina Noszczyk

3 miejsce przypadło Sandrze Grabowskiej

Wyróżnienie powędrowało do Weroniki Machury

Prace powstały pod nadzorem Łukasza Chojnackiego, instruktora i opiekuna Koła Plastycznego. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 19 lutego w kościele pw. Św. Walentego w Konopiskach.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.