„Wrażliwość na słowa”

10.03.2020

10 kwietnia 2020r. już po raz 32, grono młodych osób zaprezentowało swoje talenty recytatorskie w MGOPK

w Koziegłowach podczas Miejsko – Gminnych Eliminacji XXXII Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”.

Organizatorem Spotkań jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Konkurs ma na celu zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy,

a także pielęgnowanie zamiłowania do literatury pięknej.

Prezentowany w konkursie recytatorskim repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim.

W tym roku Komisja w składzie: Czesława Monczka, Magdalena Ślęczka oraz Joanna Kowacka po przesłuchaniu 38 uczestników w trzech kategoriach wiekowych, wyłoniła następujących laureatów:

 

Recytacja – Kategoria I – Klasy I- III szkoły podstawowej:
I miejsce – Julia Boroń SP Koziegłowy

II miejsce –  Kacper Mosionek – SP Koziegłówki

III miejsce – Miłosz Bańka  SP Pińczyce

Wyróżnienie – Dawid Górecki SP Koziegłowy

Recytacja – Kategoria II – Klasy IV- VI szkoły podstawowej

I miejsce – Julia Szkop – SP Siedlec Duży

II miejsce – Zuzanna Rzepka – SP Koziegłówki

III miejsce – Kornel Sitek – SP Siedlec Duży

Wyróżnienie – Hanna Zimny – SP Gniazdów

Recytacja – Kategoria III – Klasy VII – VIII szkoły podstawowej

I miejsce – Julia Korzec – SP Pińczyce

II miejsce – Marta Glinka – SP Gniazdów

III miejsce –  Hanna Gocyła – SP Mysłów

Wyróżnienie –  Karolina Garleja – SP Lgota Górna

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk Jury i dyrektor MGOPK Pani  Renaty Garleji.

Z każdej kategorii zostały wytypowane po 2 pierwsze osoby do dalszego etapu czyli eliminacji na szczeblu powiatowym, które odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie.

W tegorocznej edycji, poziom kultury słowa był na bardzo wysokim poziomie. Konkurs „Wrażliwość na słowa” niewątpliwie przyczynił się do wyłonienia utalentowanych młodych osób.

Z roku na rok poziom recytacji z interpretacją kultury żywego słowa wzrasta. Świadomość magii wiersza i prozy w aspekcie społecznego wymiaru przekazu w obecnej dobie jest ważna. Przeżycie duchowe i własna interpretacja postrzegania świata doskonali młode umysły – takie słowa z przesłaniem kierowała dyrektor MGOPK do wszystkich uczestników, rodziców, nauczycieli i opiekunów. Po raz kolejny dobra frekwencja recytatorów świadczy o zainteresowaniu tej muzy. Cieszy to bardzo nas organizatorów.

Gratulujemy młodym wykonawcom z tak piękną wrażliwością na piękno słowa.