,,Eksperymenty plastyczne- warsztaty „

9.12.2019

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury wraz z grupą nieformalną Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz realizował projekt ,,Eksperymenty plastyczne -warsztaty ” .

W okresie od września do grudnia dzieci w wieku od 7 do 10 lat miały możliwość zapoznać się z różnymi technikami malarskimi. Przenieść się w świat barw, kolorów, cieni i kresek. Pracowały z suchymi i tłustymi pastelami, mozaiką, sgraffito , akrylami. Poznały monotypie, druk strukturalny, druk z płyt glinianych.

Końcowy efekt ich prac można było podziwiać podczas wystawy zorganizowanej 9 grudnia w Galery Promo Arte w MGOPK w Koziegłowach. Wystawa była podsumowaniem projektu ,,Eksperymenty plastyczne- warsztaty” na którą przybyli nie tylko autorzy prac ale i zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie.

Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie X” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych – ODL w Zawierciu i Gminę Koziegłowy.

Dofinansowanie pozwoliło zakupić niezbędne materiały na potrzeby przeprowadzenia 28 godzin bezpłatnych warsztatów dla 12 osób.

Projekt będzie kontynuowany ponieważ uczestnicy spotkań z wielką przyjemnością złożyli deklarację i prośbę o kontynuację tej formy zajęć.

Jako organizatorów cieszy nas fakt, że kolejne przedsięwzięcie MGOPK spotkało się z aprobatą i zadowoleniem.