V Otwarty Festiwal Artystyczny „Scena dla Ciebie”

Termin V Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie”  zostaje przeniesiony na dzień

22. 05.2019 roku.

Karty zgłoszeń należy przedłożyć w sekretariacie MGOPK w Koziegłowach do dnia 6.05.2019 roku.