XIV Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych

28.10.2018

Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych to impreza cykliczna, której głównym celem jest propagowanie oraz ochrona naszego dziedzictwa kulturowego. To sól naszej ziemi, piękno naszej wsi. Kiedyś zwyczaje, obrzędy były nieodłącznym elementem życia mieszkańców wiosek i przysiołków. Wyznaczały kalendarz prac, zachowań, stanowiły o egzystencji społeczności wiejskiej i podkreślały jej charakter. To wizerunek ,,małych ojczyzn”, klamra spinająca mieszkańców, to ich tożsamość.

Obecnie wiele zwyczajów, obrzędów unika zatarciu, istnieją w formach szczątkowych lub tylko w pamięci najstarszych mieszkańców, dlatego też próby ich odtwarzania, prezentacji i dokumentacji jest tak ważne. To wiedza i dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Tegoroczny Przegląd został rozszerzony o Kapele Ludowe. W folklorze muzyka i śpiew to bardzo ważne elementy. Towarzyszyły mieszkańcom wsi we wszystkich najważniejszych wydarzeniach.

W Przeglądzie brały udział grupy obrzędowe, zespoły i kapele ludowe z terenu województwa śląskiego. Tematyka wystawianych przedstawień jak i prezentacja utworów muzycznych była różnorodna, można było zobaczyć do czego służyła stodoła i jakie prace w niej wykonywano, jak wyglądały przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia, jak dziewczęta śpiewem i wiankami zaklinały magiczną Noc Świętojańską. W repertuarze Kapel posłuchać można było polek i oberków.

Jury: Barbara Drozd- etnograf i etnomuzykolog, Barbara Kłych- etnograf folklorysta i Jolanta Piwońska- etnograf, nie miało łatwego zadania. Zespoły i kapele wykazały ogromny kunszt i dbałość o wierność tradycji.

W XIV edycji Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, zwyczaje, tradycje”. Przegląd Kapel Ludowych jury przyznało w kategorii:

Kapele Ludowe :

I miejsce Kapela Regionalna ,,Mierzęcice” z Mierzęcic

II miejsce Kapela Regionalna ,,Blachowianie” z Blachowni

W kategorii Zespoły Ludowe nagrody otrzymały:

I miejsce Zespół Śpiewaczy ,,Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej za widowisko ,,Migawki ze stodoły”

II miejsce Zespół Obrzędowy ,,Grusza” z Rzerzęczyc za widowisko ,,Przygotowania do Wigilii Bożego Narodzenia”

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymał je Zespół Folklorystyczny ,,Karlinianki” z Karlina za widowisko ,,Wigilia” oraz Zespół Folklorystyczny ,,Kamienica” z Kamienicy Polskiej za widowisko ,,Wianki”.

Przygotowanie Zespołów i Kapel Ludowych to ogromne wyzwanie dla ludzi tam pracujących, ale to dzięki takim pasjonatom i ich zaangażowaniu zachowujemy dla przyszłych pokoleń najpiękniejsze fragmenty naszej kultury ludowej, bo od dawna wiadomo, że naród który nie pielęgnuje swoich korzeni ginie. Pochylmy więc z szacunkiem głowę nad dorobkiem naszych dziadów.

Organizatorami XIV Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, zwyczaje, tradycje”. Przegląd Kapel Ludowych był Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy. Honorowy patronat objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego.