Jubileusze 90-lecia OSP w Starej Hucie i 80-lecia Zespołu ,,Złoty Kłos”

28.07.2018

28 lipca to dzień wyjątkowy dla mieszkańców Starej Huty. Na placu strażackim OSP w Starej Hucie zebrały się jednostki OSP, przedstawicielki KGW i mieszkańcy Gminy Koziegłowy aby uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych. W tym bowiem dniu Jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła jednostka OSP ze Starej Huty, oraz Jubileusz 80-lecia działalności Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos” .

Na Jubileusze zjechało wielu zaproszonych gości: Wice-wojewoda p. Piotr Kołodziejczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego p. Stanisław Gmitruk, Wice-przewodniczący Rady Powiatu p. Jan Kieras, burmistrz GIM Koziegłowy p. Jacek Ślęczka, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie brygadier Sergiusz Wiśniewski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zdzisław Ucieklak, dowódca Jednostki JRG kapitan Mariusz Szczepański, Radni Powiatowi – Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar i Mariusz Morawiec, Radni Gminni – Elżbieta Jarecka, Bożena Konopka, Grażyna Sitek, Andrzej Okularczyk, Grzegorz Pietrzyk, Dariusz Stuła, Andrzej Szóstak, Marian Szmukier, Sekretarz GiM Koziegłowy p. Krzysztof Bąk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach p. Joanna Sularz, Sołtysi z sąsiednich sołectw.

Burmistrz GiM Koziegłowy p. Jacek Ślęczka skierował do Jubilatów wiele ciepłych słów i podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz społeczności gminnej. Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, upominkami i listami gratulacyjnymi.

Spotkanie było również okazją do wyjątkowych wyróżnień przyznanych OSP i Zespołowi Regionalnemu ,,Złoty Kłos” ze Starej Huty.

W dowód uznania OSP w Starej Hucie oraz Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos” otrzymały Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego”, którą wręczył Przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego p. Stanisław Gmitruk w asyście Burmistrza G i M Koziegłowy p. Jacka Ślęczki.

Złotą Odznakę Honorową ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego” wyróżniono również druha Zygmunta Będkowskiego.

Srebrne Odznaki Honorowe ,,Za Zasługi dla Woj. Śląskiego” otrzymali druhowie: Antoni Kawka, Zygmunt Bedkowski, Marcin Będkowski.

Druhowie: Karol Gocyła, Krystian Kulak, Mateusz Będkowski, Dawid Sularz, Patryk Kurczyński, Patrycja Duda, Wojciech Biały, Marek Chachulski, Zdzisław Szyja otrzymali pamiątkowe dyplomy ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Członkowie Zespołu: Jadwiga Duda, Grażyna Uchnast, Alfreda Woźniczka, Krystyna Zęderowska, Helena Bereza, Danuta Cupiał, Anna Sitek, Jolanta Baran, Anna Sowa, Beata Łuczak, Maria Sutor, Zenobia Kulak, Teresa Sobota, Zdzisław Szyja, Wiesław Niedzielski, Zbigniew Konieczniak, Marian Nowak otrzymali pamiątkowe Statuetki Honorowe z okazji 80-lecia Zespołu od Dyrektora i pracowników MGOPK w Koziegłowach.

Po podziękowaniach i odznaczeniach dla wszystkich zgromadzonych gości wystąpił szacowny Jubilat Zespół Regionalny ,,Złoty Kłos”. Znany i podziwiany z dużym dorobkiem artystycznym zachwycił zgromadzoną publiczność, natomiast dla Jubilatów wystąpił Zespół Śpiewaczy ,,Lgoczanki” z Lgoty Górnej oraz Kapela Biesiadna z Choronia.

Dziękujemy Jubilatom za pracę na rzecz Gminy Koziegłowy, niech to ich zaangażowanie i praca zaowocuje na przestrzeni kolejnych lat. Gratulujemy.