Dożynki Gminne w Cynkowie

02.09.2018

Dożynki to Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. To radość, wiara i nadzieja w lepsze jutro. Ten optymizm i nadzieja zawarte są w pięknych wieńcach dożynkowych. Wieńcach uroczyście wnoszonych do kościoła wraz z bochnem chleba upieczonego z tegorocznej mąki.

Organizatorami tegorocznych Dożynek Gminnych w Cynkowie była Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk, Pani Zofia Wielgus, sołtys Cynkowa wraz z Radą Sołecką, Szkoła Podstawowa w Cynkowie, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Cynkowie oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach.

Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą polową Mszą Święta Dziękczynną w zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca, którą celebrował ksiądz Proboszcz dr Robert Nemś z Parafii Koziegłowy i ks. Proboszcz Zygmunt Furgoł z Cynkowa.

Po mszy uczestnicy w kolorowym korowodzie przejechali na plac przy Szkole Podstawowej w Cynkowie. Przejechali to jest właściwe słowo. Dożynki Gminne w Cynkowie to dosłownie pokaz kolorowych, rozśpiewanych platform na których dumni mieszkańcy Gminy zajechali paradnie na plac szkolny.

Uroczyste odśpiewanie Roty rozpoczęło to rolnicze święto.

Tegoroczni Starostowie Dożynek Gminnych państwo Marta i Dariusz Górowie tradycyjnie przekazali na ręce Gospodarzy Dożynek: Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk i Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki bochen chleba i słoik miodu z przesłaniem od Rolników aby ten symbol ich pracy, bogactwa i miłości do ziemi zawsze był traktowany z szacunkiem i dzielony sprawiedliwie. To ważne przesłanie tak pięknie wpisujące się w nasz narodowy szacunek do chleba o którym pisał Cyprian Kamil Norwid. W tym roku na ręce Gospodarzy został przekazany jeszcze jeden chleb. Był to dar rolników i Burmistrza Morawicy Pana Mariana Burasa przekazany przez członków Zespołu Pieśni i Tańca ,,Morawica”, który swoimi występami uświetnił nasze uroczystości.

Zgodnie z tradycją te bochny chleba wypieczone z tegorocznej mąki zostały podzielone wśród wszystkich uczestników uroczystości dożynkowych.

Symbolem Dożynek nierozerwalnie od lat są Wieńce Dożynkowe. Te małe dzieła sztuki tworzone są w naszej Gminie przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku wiele z nich jak i przypinki dożynkowe przygotowane przez Organizatorów wplecione miały biało-czerwone barwy. To piękny gest na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Zgodnie z tradycją wieńce przekazano na ręce Burmistrza GiM Koziegłowy Pana Jacka Ślęczki, Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy Pani Joanny Kołodziejczyk i zaproszonych gości.

W tegorocznym Święcie Plonów uczestniczyli oprócz Gospodarzy: Vice-wojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie Zofia Jakubczyk, Kierownik Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie Marzena Sitek, Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myszkowie Józef Ślusarz, Sekretarz GiM Koziegłowy Krzysztof Bąk, Skarbnik GiM Koziegłowy Jadwiga Matyja, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztof Macherzyński, Radni Powiatowi i Gminni, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Koziegłowy, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Koziegłowy.

Tradycją jest, że podczas Dożynek wyróżnia się najlepszych rolników oraz instytucje współpracujące z rolnikami. W tym roku słowa uznania i podziękowania za trud i pracę skierowano do Pana Adama Petryki, który gospodaruje na 45 h. Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nagrodę przekazał Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka. Pamiątkowe dyplomy z rąk Burmistrza i Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy wraz z podziękowaniami otrzymali: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Powiatowy Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myszkowie.

Podczas uroczystości dożynkowych na scenie wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich z Cynkowa, Zespół Pieśni i Tańca ,,Morawica”, Zespół Folk EXPRES, Grzegorz Stasiak i Kapela Biesiadna ŚODR Częstochowa.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się również finał konkursu ,,Sąsiedzki Festiwal Ciast”. Konkurs ten odbywał się wcześniej w Sołectwach Postęp, Rzeniszów, Koziegłówki, Wojsławice i Koziegłowy, gdzie wybierano najsmaczniejsze ciasto. Finaliści tych konkursów stoczyli bój o palmę pierwszeństwa podczas Dożynek. Jury w składzie Iwona Chmurzewska, Barbara Gil i Paweł Ośmiałowski przyznali w kategorii osoby indywidualne I miejsce Alicji Balukiewicz z Rzeniszowa za tort, II miejsce Halinie Dubała z Postępu za ciasto ,,Mech”, III miejsce zajęło ciasto ,,Grzechu warte” p. Ewy Ludwik z Postępu. Wyróżniono również ciasto ,Mech” p. Krystyny Walo z Postępu i ,, Sernik” Magdaleny Grząś z Rzeniszowa. W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich nagrodę otrzymało KGW z Wojsławic za ciasto ,,Pijak”. Nagrody ufundował Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka.

Dożynki Gminne zakończyła zabawa taneczna z Zespołem Eminens.

Tegoroczne Dożynki Gminne nie odbyłyby się bez wsparcia i zaangażowania instytucji i osób. Organizatorzy wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury w Koziegłowach serdecznie dziękują: Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy p. Joannie Kołodziejczyk, , Panu Jackowi Wyleciał -Dyr. Szkoły Podstawowej w Cynkowie wraz z pracownikami, całej Radzie Sołeckiej z p. Sołtys Zofią Wielgus, Panią z Koła Gospodyń Wiejskich w Cynkowie, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Cynkowie, Dyrektorowi Zespołu Usług Komunalnych Zbigniewowi Polakowi wraz z pracownikami i Panią przygotowującym posiłki. Składamy również gorące podziękowanie dla mieszkańców Cynkowa. Dziękujemy za dekoracje, pomoc w organizacji oraz uśmiech i otwarte serca z jakimi nas przyjęliście.

Dziękujemy naszym sponsorom, którzy wsparli organizację Dożynek Gminnych:

– Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie

– Firmie Jurajska

– Firmie SoNa

– Firmie EKKS