XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą “Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zaprasza serdecznie dzieci  i młodzież z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy do wzięcia udziału  w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezją
i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży.

MGOPK w Koziegłowach podobnie jak w latach ubiegłych, jest organizatorem Eliminacji Gminnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych.

Przesłuchania uczestników konkursu odbędą się 23 marca 2018 o godzinie 8.30

w sali widowiskowej MGOPK w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 21.03.2018r.

Eliminacje dla powiatu myszkowskiego odbędą się dnia 06 kwietnia 2018 od godz. 9.00

w MDK w Myszkowie
Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:

częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniu 24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 w Częstochowie

Uroczystość finałowa Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” odbędzie się

w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

W załączeniu karta zgłoszenia i regulamin konkursu, prosząc o dokładne zapoznanie się z jego zmodyfikowaną treścią oraz  przestrzeganie zawartych w nim zasad.

Prosimy o przesłanie dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń  do Biblioteki Publicznej w Koziegłowach

( w ilości określonej w regulaminie).

Informacji udziela Biblioteka Publiczna w Koziegłowach ul. Żarecka 28.  tel. 343150243