Poznajemy katalogi. Lekcja biblioteczna

Czym jest katalog biblioteczny, rodzaje katalogów i jak z nich korzystać ?. To tematy ostatniej lekcji bibliotecznej przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej, dla uczniów klas IV  Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. Pani, starszy bibliotekarz, Gabriela Kulak zapoznała  uczniów z tym ważnym  narzędziem, które  umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnego źródła informacji w bibliotece.  Niezbędnym aparatem pomocniczym jest również karta katalogowa, która zawiera podstawowe informacje  o dokumencie bibliotecznym. Uczniowie dowiedzieli się  co oznaczają magiczne cyferki i numerki na karcie,  po czym aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach i testach oraz wyszukiwali pozycje książkowe.