Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2017

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2017
Biblioteka realizuje  zadanie w ramach Programu Wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

W 2017r. zakupiono 227 egzemplarzy nowości książkowych za kwotę 5150.00 zł, w ramach otrzymanej dotacji oraz 437 egz. za  kwotę 10 tys. zł z środków własnych MGOPK

        Z tytułami nowości można zapoznać na stronie naszego katalogu online