Dożynki Gminne w Pińczycach

10.09.2017

Dożynki, Święto Plonów to radość z ukończonych prac polowych, dziękczynienie za plony i nadzieja na lepsze jutro a wszystko to skupione w pięknym wieńcu dożynkowym, uroczyście wnoszonym do kościoła.

Gospodarzami tegorocznych Dożynek Gminnych w Pińczycach był Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze oraz Zespół Szkół z Pińczyc.

Obchody dożynkowe rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła, którą celebrował ksiądz proboszcz Tadeusz Mikołajczyk . Po mszy uczestnicy w kolorowym korowodzie przeszli na plac szkolny przy Zespole Szkół w Pińczycach.

Uroczyste odśpiewanie Roty rozpoczęło to rolnicze święto. Tegoroczni Starostowie Dożynek państwo Roksana i Adam Będkowscy tradycyjnie przekazali na ręce Gospodarzy Dożynek: Burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki i Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż oraz słoik miodu z przesłaniem o uszanowanie go, bo chleb to symbol polskiego chłopa, jego bogactwa, miłości do ziemi, rzetelności i szacunku do pracy. Zgodnie z tradycją ten bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki został podzielony wśród wszystkich uczestników uroczystości dożynkowych.

Symbolem dożynek nierozerwalnie od wielu lat są wieńce dożynkowe tworzone w naszej Gminie przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które następnie przekazano na ręce Burmistrza Jacka Ślęczki, Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanny Kołodziejczyk oraz zaproszonych gości.

W tegorocznym Święcie Plonów uczestniczyli oprócz Gospodarzy : Zofia Jakubczyk, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, vice- burmistrz GiM Koziegłowy Piotr Kołodziejczyk, Marzena Sitek, kierownik Powiatowego Oddziału ARiMR w Myszkowie, Józef Ślusarz, kierownik Powiatowego Oddziału ORD w Myszkowie, Jarosław Jaskólski, kierownik Powiatowego Oddziału KRUS w Myszkowie, Sekretarz Gminy Krzysztof Bąk, Sergiusz Wiśniewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, Krzysztof Macherzyński, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach, Radni Powiatowi i Gminni, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Koziegłowy, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Koziegłowy, Kółko Rolnicze z Pińczyc.

Już tradycją jest, że podczas Dożynek wyróżnia się najlepszych rolników oraz osoby i instytucje współpracujące z rolnikami. W tym roku nagroda powędrowała do państwa Joanny i Dariusza Kubańskich, podziękowania i pamiątkowe dyplomy z rąk Burmistrza Jacka Ślęczki otrzymał Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Myszkowie i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myszkowie.

Oficjalne uroczystości dożynkowe uświetniły występy Koła Gospodyń Wiejskich z Lgoty Górnej, Zespołu Folklorystycznego ,,Złoty Kłos” ze Starej Huty, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc i Kapeli Biesiadnej z Choronia.

Dożynki Gminne – Pińczyce 2017 zakończyła zabawa taneczna z Zespołem Eminens.

Dyrektor MGOPK w Koziegłowach, Pani Renata Garleja gorąco dziękuje wszystkim zainteresowanym za przygotowanie przepięknych dekoracji dożynkowych i pomoc techniczną, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Kołom Gospodyń Wiejskich za piękne wieńce dożynkowe.

Słowa wdzięczności kierujemy do Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za pomoc finansową przy realizacji tego przedsięwzięcia.