Tradycje Ziemi Koziegłowskiej – Palma Wielkanocna

To cykl spotkań, które organizuje przed Świętami Wielkanocnym Pracownia ,,Pod Koziołkami” działająca przy MGOPK. Chcemy w ten sposób pokazać tradycje rękodzielnicze naszej ziemi. Wykonując kolorowe kwiaty i palmy wielkanocne przybliżamy odbiorcy to co stanowi piękno tej ziemi.

Pierwsze spotkania już za nami. Gościliśmy w Zespole Szkół im Agaty- Mróz- Olszewskiej w Lgocie Górnej , gdzie uczniowie klasy czwartej własnoręcznie wykonywali palmy z kwiatów osikowych.

3 kwietnia na zaproszenie Pracowni Orange w Lgocie Mokrzesz przeprowadziliśmy warsztaty dla mieszkańców. Wspólnie spędzony czas był okazją do opowieści o symbolice śląskiej palmy wielkanocnej, zdobieniu jajek – kraszanek a na zakończenie spotkania każda z uczestniczek wykonała sobie wielkanocną palmę z wiór osikowych.

 

5 kwietnia Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zorganizował w MGOPK spotkane na które zaprosił przedstawicieli Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z Rejonów: Pszczyny, Żywca, Tarnowskich Gór, Mikołowa, Częstochowy, Myszkowa i Janowa. W spotkaniu brał udział

burmistrz GiM Koziegłowy p. Jacek Ślęczka, dyrektor ŚODR w Częstochowie p. Marek Dziubek,

vice- dyrektor SODR w Częstochowie p. Tomasz Wiekiera, dyrektor MGOPK w Koziegłowach

p. Renata Garleja, oraz organizatorki spotkania p. Beata Fąfera- kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Częstochowie i p. Iwona Chmurzewska – główny specjalista ds. Przedsiębiorczości i WGDiA z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać walory przyrodniczo- gospodarcze oraz tradycje rękodzielnicze naszej Gminy. Gmina Koziegłowy słynie z wyrobów z wiór osikowych. Kolorowe kwiaty, koguty, koty, papużki są wizytówką i znakiem rozpoznawczym.

Podczas spotkania był więc czas na poznanie tego dość unikalnego rękodzieła oraz wykonanie wielkanocnej palmy z wiór osikowych, znalazł się również czas na wymianę doświadczeń i pomysłów.

Uczestniczkami były Panie z różnych miejscowości województwa śląskiego i jak przyznały zgodnie, wykonane palmy zaprezentują z dumą w swoich parafiach.