,,Nasze Cyfrowe Korzenie”

Nasze cyfrowe korzenie” to projekt realizowany w ramach programu Pracownie Orange.

W Pracowni Orange Lgota Mokrzesz dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji Orange oraz MGOPK w Koziegłowach mogliśmy brać udział w przedsięwzięciu o charakterze integracyjno- edukacyjnym w ramach realizacji projektu pt. „Nasze cyfrowe korzenie”.

Projekt ten skierowany był do 10 rodzin, mieszkańców Lgoty Mokrzesz i wiosek ościennych. W sumie brało w nim udział 30 osób: dzieci rodzice i dziadkowie. Zależało nam by nasi beneficjenci pochodzili z różnych grup wiekowych, ponieważ naszym celem była integracja międzypokoleniowa środowiska lokalnego. Podniesienie kompetencji cyfrowych osób starszych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wzbudzenie zainteresowania nowymi środkami przekazu informacji i wzrost umiejętności do korzystania z nowoczesnych aplikacji.

Uczestnicy projektu w czasie spotkań uczyli się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia praktyczne poprzedzone były spotkaniem z pracownikiem Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie ks. dr hab. Pawłem Wolnickim, który wytłumaczył jak korzystać z jego zasobów również za pomocą baz internetowych. Podczas warsztatów komputerowych, przedstawiciele rodzin przyswoili podstawy obsługi komputera oraz możliwość tworzenia drzewa genealogicznego przy użyciu darmowej aplikacji komputerowej. Pozostali uczestnicy pracowali w terenie wyszukując mieszkańców znających historię naszej miejscowości, zbierając materiały o ważnych historycznych momentach wsi, ważnych ludziach, tradycjach, zwyczajach. Wszystko po to by na specjalnych warsztatach z montażu filmu, mógł powstać dokument o historii naszej miejscowości. Oprócz zajęć przy komputerze uczestnicy projektu mieli także okazję pracować z fotografem. Pan Zbigniew Noszczyk prezes Kołka Rolniczego z Lgoty Mokrzesz, zawodowy fotograf, zapoznał dzieci i dorosłych z obsługą profesjonalnego sprzętu fotograficznego i możliwościami wykorzystania go w trakcie tworzenia drzewa genealogicznego.

Przerywnikiem w intensywnej pracy było spotkanie z lokalnym amatorem – historykiem, Prezesem Stowarzyszenia dla rozwoju Gminy Koziegłowy, panem Leonardem Jagodą, który przybliżył nam lokalną historię.
W efekcie działań projektowych powstało 10 rodzinnych drzew genealogicznych oraz film nawiązujący do historii i tradycji naszej miejscowości pt. „Dzieje Lgoty Mokrzesz”. Wszystkie drzewa genealogiczne zostały profesjonalnie wydrukowane, oprawione i przekazane ich twórcom 15 lutego na ostatnim spotkaniu podsumowującym nasze niespełna trzymiesięczne działania. Odbyła się wtedy także premiera filmu „Dzieje Lgoty Mokrzesz”.

Mamy nadzieję, że dla dorosłych uczestników projektu była to wzruszająca podróż w czasie do lat dzieciństwa a dla najmłodszych interesująca lekcja lokalnej historii oraz wycieczka do korzeni. Cieszymy się, że dla wielu odbiorców projektu przeszukiwanie rodzinnych historii stało się pretekstem do nabycia nowych kompetencji cyfrowych. Okazało się, że Internet może być cennym źródłem informacji o dalszej i bliższej rodzinie.

Dziękujemy Fundacji Orange i pani dyrektor MGOPK Renacie Garleja za sfinansowanie projektu „Nasze cyfrowe korzenie” realizowanego w Pracowni Orange Lgota Mokrzesz.